SERVICE

Norild har tatt konsekvensen av at kundene ønsker en forretningsforbindelse som kan tilby komplette løsninger fra prosjektering til service og en helhetlig løsning.

Kunden har en bedrift å forholde seg til uansett om det gjelder kuldeteknisk utstyr, ventilasjonsanlegg eller automatikk. En viktig del av totalleveransen består i å få utstyret riktig installert og vedlikeholdt av fagpersonell. Norild tilbyr komplette serviceavtaler til faste priser.

Kjøle- og frysevarer må holde riktig temperatur hele døgnet for at de ikke skal ta skade. Norild er derfor tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt dersom kundene skulle trenge bistand også utenom vanlig arbeidstid.

Avdelingen består av medarbeidere med høy tverrfaglig kompetanse. Avdelingen disponerer servicebiler med komplett innredning og utstyr.

Norild har i tillegg et landsdekkende forhandler- og servicenett bestående av ca. 100 bedrifter.

 

Servicetelefon 24-timer i døgnet: 69 81 81 81