SAMARBEIDSPARTNERE

Et lite utvalg av prosjekter der Norild har vært leverandør. I tillegg til leveranser av kjøle-/frysemøbler, kjøle-/fryserom og kuldeanlegg med komplett varmegjenvinnings-/ventilasjonsanlegg, har vi hatt ansvaret for total prosjektering med beregninger, gjennomføring med montasje samt nødvendige godkjenninger.