Om Norild AS

Norild i dag:

Norild AS er en kuldebedrift som leverer serviceavtaler, varmepumper, kuldemøbler og rom på det åpne marked. Norild er spesialisert på kuldeanlegg og varmegjenvinning til næring, men vi er også aktive på privatmarkedet. Vi har et bredt utvalg av reservedeler til eksisterende Norild anlegg, samt unik kompetanse til å serve disse.  
Norild holder til i næringsbygget i Larkollveien 4 med mulighet og visjon for ekspandering.  

Norild ledes i dag av tidligere ansatte i gamle Norild og jobber med å videreføre varemerket Norild og dets historie.
Den daglige driften ledes av Fridtjof Weltzien som eier av selskapet Norild AS. 

Historie:

Varemerket Norild ble for første gang etablert i 1948 av ing. Rolf Moseby (1915-2005). Bedriften startet allerede tidlig på 50-tallet med produksjon av kjøle- og frysemøbler samt leveranser av kuldeanlegg til dagligvarebutikker. Produktsortimentet ble på70-tallet utvidet med ulike løsninger for varmegjenvinning fra kuldeanleggene.Etterhvert utviklet bedriften også ventilasjonsaggregater som ble integrert med kuldeanleggene og felles styringssystemer.Med leveranser av prefabrikkerte kjøle-/fryserom ble bedriften en totalleverandør til dagligvarehandelen.


Norild hadde en stor markedsandel innen dagligvarehandelen i Norge og har levert til alle de store Dagligvaregrupperingene. Også «plug-in» produkter til næringsmiddelindustrien samt bensinstasjoner/kiosker. For å sikre lave driftskostnader og ivareta driftssikkerheten på anleggene, var Norild spesialisert på totalløsninger.
Totalkonseptet var da prosjektering, produksjon, leveranser av kjøle-/fryseutstyr med tilhørende kulde-/varmegjenvinnings-/ventilasjonsaggregater, samt montasje og service/vedlikehold.
Norild fungerte som et landsdekkende forhandlernett som også utførte installasjon, service og vedlikehold der bedriften selv ikke har avdeling. I tillegg hadde Norild gjennom mange år bygd opp et nett av forbindelser bestående av ca. 100 bedrifter som kunne foreta service uansett sted i Norge.

Norild Apparatfabrikk

Rolf Moseby kom til Askim i 1946, og startet firmaet Moseby Radio. I kjellerlokalet på Aulestad produserte han også testapparater for psykotekniske institutter. Moseby utnyttet da kunnskaper han tidligere hadde ervervet i sin praksis i Elektrisk Bureau. Sin utdannelse hadde han finansiert ved produksjon og utleie av skytebaner for tivolibransjen.

Verkstedlokalet ble etter hvert fullt utnyttet ved at Askim Industri A/S startet produksjon av panelovner, en virksomhet som etter kort tid ble overført til Halèns fabrikklokaler på Tomter. Moseby startet da sitt eget firma for produksjon av panelovner, og avviklet etter hvert Moseby Radio.

For å få flere bein å stå på, ønsket han å finne et produkt ved siden av panelovnene, og det ble vaskemaskiner. Mosebys vaskemaskiner var utstyrt med varmeelementer, og slo godt an fordi dette manglet i konkurrentenes maskiner.

Plutselig bestemte Oslo Lysverker å stoppe tildeling av el-kraft til oppvarming av nye boliger, og behovet for panelovner ble brått borte. Da var det andre beinet godt å ha – vaskemaskinproduksjonen reddet virksomheten. Etter hvert ble bedriften engasjert også i kuldebransjen, og da Frionor og Findus startet distribusjon av frossenfisk via butikker, leverte Mosebys firma 1500 av de første 3000 frysedisker i butikker landet. Mosebys firma for frysedisker ble registrert høsten 1948 under navnet Askim Apparatfabrikk, Rolf Moseby, men ble relativt snart etter døpt om til Norild Apparatfabrikk, Rolf Moseby. Lokalene på Salseng ble for små, og det ble leid en beskjeden verkstedbygning på Buer av Agnar Spjudvik, og senere også gartneribygningen til lager.

Behovet for større lokaler økte imidlertid, og da Riseberg, Skipperud og Svalheim skulle bygge sin garasje på Osloveien, ble det inngått en avtale med disse om leie av et kjellerlokale og to og en halv etasje over garasjene. Det var i 1951. Bedriften overtok etter hvert en betydelig del av markedet, og produktspekteret ble utvidet til å omfatte komplette løsninger for kjøling, frysing, ventilasjon og energisparing i varehus og supermarkeder. Videre ble det levert både på land og til båter store kjøleskap for skolemelk, og kafeteriadisker.

Igjen ble det behov for mer plass, og det ble gjort en avtale med Torgeir Nærland på Kvakkestad om at han skulle bygge et lokale på 1000 m2, som Moseby skulle leie på åremål. Men plassbehovet økte, og det ble av Askim Kommune kjøpt et område på 17 mål på Gurud, hvor det ble bygd et industribygg på 4150 m2. Norild Apparat fabrikk, Rolf Moseby, var på dette tidspunkt fremdeles et personlig firma. Fra 1985 er firmaets navn Norild A/S.

TEKNOTHERM / NORTEKNO

Teknotherm Holding kjøpte i 2009 den daværende Glava-eide kjøleprodusenten Norild AS i Askim med 55 ansatte.
Konsekvensen av oppkjøpet er at de to produksjonsenhetene ble slått sammen i ett bygg på Ise i Sarpsborg. Alle ansatte i Teknotherm og Norild tilbys å være med på flyttelasset. 

Teknotherm AS og Teknotherm Holding AS gikk konkurs onsdag 28. desember 2011. Varemerket Norild ble derfor servet videre av Nordtekno Kulde.
Vakttelefonen har aldri vært nede (69818181), da vakttelefonen ble servet via kuldefirmaet Nortekno Kulde LTD som holdt til i Moss. Så gjennom en overgangsperiode ble Norilds vakttelefon og serviceoppdrag behandlet av Nortekno LTD – eid av tidligere Norild ansatt, Fridtjof Weltzien.  
Det ble i denne overgangen overført serviceavtaler, telefonnummer, verktøy og varelager til Nortekno. 

Fridtjof Weltzien kjøpte varemerket Norild og domene i 2012 av Teknotherm Marine AS og er nåværende eier og leder for bedriften. 

 

Varg Saastad
14.02.2020