INSTRUKS FOR INSTALLASJON AV PLUGIN

OPPSTILLING
Vær oppmerksom på at dette produktet krever god luftsirkulasjon omkring seg for å fungere. Pass derfor på at produktet har god luftsirkulasjon.
Vær oppmerksom på at direkte sollys eller andre varmekilder (panelovner, radiatorer) og trekk (aircondition, dører, vifter etc.) kan belaste funksjonen såpas mye at produktet ikke vil fungere.
Produktet må stå på et plant og rent gulv for å sikre optimal funksjon av avriming.

FØR TILKOBLING
Sjekk at spenning (Volt) på produkt-skiltet stemmer med spenning i bygget. Det er viktig for egen sikkerhet at nett-tilkobling er «jordet».

INNSTILLING AV TEMPERATUR
Produktet leveres med fabrikkinnstillinger. Temperatur og avrimings-syklus kan endres i samråd med Norild AS på service-telefon – 69818171. (Plug-In avd; 69818121)

MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD
NB! Ta ut stikk-kontakt før inngrep!
Fjern deksel og støvsug kondensator nøye. Denne ligner en blank bilradiator.En ren kondensator sikrer lavt energiforbruk og kontinuerlig drift.

FEILSØKING

FEIL ÅRSAK LØSNING
 • Produktet fungerer ikke
 • Stikk-kontakt er ikke tilkoblet
 • Ikke strøm
 • Sett inn stikk-kontakt
 • Sjekk sikring
 • Temperaturen er for høy
 • Feil temperatur-innstilling
 • Produktet er utsatt for varme fra sollys, ovn eller trekk.
 • Isdannelse på vegger
 • Tilsmusset kondensator
 • Dårlig luftsirkulasjon rundt Kondensator
 • Sjekk temperatur-innstilling
 • Flytt produktet
 • Sett i gang avriming
 • Støvsug og rengjør kondensator
 • Flytt gjenstander som hindrer luftsirkulasjonen
 • Støy Fra produktet
 • Interne rør er i kontakt
 • Vifteblader hindrer/berører skrog
 • Produktet står ikke i vater
 • Sjekk temperatur-innstilling
 • Flytt produktet
 • Sett i gang avriming
 • Støvsug og rengjør kondensator
 • Flytt gjenstander som hindrer luftsirkulasjonen