Konkurransedyktig produksjons

Norild har de senere år styrket sin markedsposisjon til tross for sterk konkurranse med internasjonale selskap Et av selskapets konkurransefortrinn er et effektivt og enkelt produksjonsprinsipp. Norilds produksjonsstrategi er basert på de samme prinsipper som benyttes...