SERVICEAVTALER

En service- og vedlikeholdsavtale med Norild. kan spare deg for akuttproblemer med ditt kjøleutstyr. Kan også spare deg for betydelige kostnader i tapt salgstid, varesvinn, ødelagte varer og kostbare reparasjoner. En serviceavtale med oss gir deg sikkerhet for at kuldeanlegget ikke stopper når du trenger det som mest. Når du har en vedlikeholdsavtale er det vårt ansvar å sjekke ditt kuldeutstyr og kuldeanlegg rutinemessig etter en nærmere oppsatt plan. En service- og vedlikeholdsavtale med Norild. er en fornuftig investering. Kunder med serviceavtale nyter også godt av en høy prioritet når det er behov for hjelp.

En service-/vedlikeholdsavtale med Norild. kan bygges opp på forskjellige måter:

* Norild. foretar 1, 2 eller flere service ettersyn pr. år, med faste intervaller. Vi benytter da våre sjekklister med punkter som blir sjekket, f.eks. kompressorolje og filter blir byttet.

* En serviceavtale kan også bestå i at Norild har en fullserviceavtale med kunden. Her er alt som kan skje med et anlegg inkludert i den avtalte prisen.

* Vi kan også inngå en avtale om at Norild kun utfører akuttservice til avtalte timepriser, delepriser, kuldemediepriser etc., og at vi garanterer oppmøte innen avtalt tid.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud og forslag til en serviceavtale tilpasset ditt behov.

på Telefonnummer 69 81 81 81 eller varg@norild.no