BEFUKTERE

Fordamperen på et kjølesystem trekker til seg fuktighet fra luften, ved å kondensere vanndamp på den kalde overflaten av fordamperen. Mengden av fuktighet som blir til, er avhengig av kvaliteten av fordamperen. Jo høyere temperaturforskjell (At) over fordamperen, jo mer fuktighet kondenseres.

I en grønnsaksdisk fylt med upakkede ferske råvarer, er effekten ikke direkte opplagt. Fuktighetsmålinger gir da en temmelig høy relativ fuktighet. Dette forårsakes ved transpirasjon av ferske råvarer. På grunn av vanndamp-trykkforskjell mellom varene og den avkjølte luft, forlater fuktigheten i varene inn i den omgivende luft. Målinger som er tatt fra et tomt display, viser en relativ fuktighet på omtrent 50% av den omgivende luft.

I moderne supermarkeder med air-condition eller på vinteren med oppvarming, er luften svært tørr, noen ganger >20% LF. Dette fører også til ferske råvarer tørker ut og mister sitt gode utseende, selv når de er i display uten kjøling i det åpne.

På grunn av tap av vanninnholdet i råvarene, kan en rekke effekter oppstå:
• Endring i utseende
• Misfarging (kjøtt og salat)
• Strukturendring (slapp salat, myk reddik)
• Skorpe-forming (deig, ferdige salater)