Norild har de senere år styrket sin markedsposisjon til tross for sterk konkurranse med internasjonale selskap

Et av selskapets konkurransefortrinn er et effektivt og enkelt produksjonsprinsipp. Norilds produksjonsstrategi er basert på de samme prinsipper som benyttes blant annet av bilprodusentene, bruk av de beste underleverandører og ferdigstillelse av produktene i egen fabrikk.
Fabrikken får dermed stor produksjonskapasitet og korte leveringstider. Fokus på pris og kvalitet ivaretas ved å benytte komponenter og deler fra blant annet lavkostland, og de beste underleverandører på sitt felt. Fraktkostnadene er minimale ved at sammenmontering og ferdigstillelsen skjer i Norge.

Alle nye modeller testes ut for å sikre kvaliteten før produktene lanseres på markedet. Ved å utvikle møblene i Norge ivaretas de strenge norske krav til kvalitet, temperatur og renhold. Møblene er også utviklet for å få en god vareeksponering selv med små varemengder. Salgsvolumene er ofte betraktelig mindre i butikkene i Norge enn hva de internasjonale møbel-produsentene har lagt til grunn. Med egen elektroavdeling og tverrfaglig kompetanse optimaliserer man løsningene.